STATYSTYKI GMINNE

STRONA GŁÓWNA


STATYSTYKI GMINNE

W 2013 roku na terenie gminy Stare Babice odnotowano łącznie 292 takich interwencji,
przy których usuwaniu musiały interweniować jednostki straży pożarnej.
Przeprowadzono zatem o 60 interwencji więcej, niż w roku 2012.

        

Ochotnicza Straż Pożarna ze Starych Babic wyjeżdżała do akcji 215 razy,
a Ochotnicza Straż Pożarna z Borzęcina Dużego 137 razy.
Rok 2013 pomimo wzrostu interwencji należy zaliczyć do tych spokojniejszych, choć nie obyło się bez lokalnych podtopień,
które wystąpiły na początku czerwca 2013 roku. Teren Gminy Stare Babice nie nawiedził żaden inny kataklizm,
choć strażacy kilkukrotnie interweniowali w grudniu - po przejściu huraganu "Ksawery".
Niestety - liczba wypadków i kolizji drogowych była dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim.
W wypadkach komunikacyjnych rannych zostało 15 osób, na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

       

Nie oznacza to jednak, że strażacy nie uczestniczyli przy innych zdarzeniach, gdzie lekarz pogotowia ratunkowego stwierdzał zgon.
Były to interwencje, w których pomoc strażaków polegała na otwarciu budynków i dostaniu się do pomieszczeń,
w których podejrzewano zejścia śmiertelne.

        

Wiele interwencji, to usuwanie rojów szerszeni, os i pszczół z gospodarstw i domów mieszkalnych.

        

Jednostki OSP uczestniczyły również w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gmin ościennych, w tym również na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.


Statystyki interwencji PSP i OSP na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ... TUTAJ

Liczba wyjazdów PSP i OSP w 2013 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ... TUTAJ


O tych największych i najtragiczniejszych zdarzeniach mogliście Państwo na bieżąco przeczytać

na stronie internetowej Naszej Straży: OSP Babice - www.ospbabice.waw.pl na stronie OSP Borzęcin - http://www.ospborzecin.com

oraz w Babickim Portaliku Internetowym - www.babice.waw.pl  i na łamach Gońca Babickiego - www.goniecbabicki.pl
 


Tabela nr 1 - Ilość zdarzeń na terenie gminy.


ROK
 


ILOŚĆ ZDARZEŃ
 

1993

21

1994

17

1995

33

1996

54

1997

113

1998

113

1999

104

2000

139

2001

107

2002

196

2003

117

2004

113

2005

206

2006

170

2007

154

2008

233

2009

242

2010

318

2011

351

2012

222

2013

292


Tabela nr 2 - Klasyfikacja zdarzeń w rozbiciu na ich rodzaj i wielkość

rok

RAZEM

pożary

miejscowe zagrożenia

alarmy fałszywe

 małe

 średnie

duże

 wypadki
i kolizje drogowe

awarie,
pompowania wody, usuwanie drzew, nietypowe zachowanie się zwierząt
i inne

1993

21

20

1

-

-

-

1

1994

17

11

1

1

-

2

2

1995

33

21

3

-

7

1

1

1996

54

40

1

1

2

9

1

1997

113

48

2

-

1

56

6

1998

113

75

1

-

6

26

5

1999

104

76

2

-

7

17

2

2000

139

79

8

-

20

27

5

2001

107

46

2

-

11

40

8

2002

196

54

2

-

27

109

4

2003

117

57

2

-

12

30

16

2004

113

36

4

-

12

57

4

2005

206

69

9

-

16

102

5

2006

170

54

4

-

15

95

2

2007

154

34

1

-

18

90

11

2008

233

53

4

-

19

144

13

2009

242

47

-

-

29

150

16

2010

318

32

1

-

50

227

8

2011

351

48

3

-

32

261

7

2012

222

66

2

-

14

130

10

2013

292

43

2

-

28

206

13


Tabela nr 3 - Ilość zdarzeń w rozbiciu na miejscowości

Miejscowość

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

 

'01

 

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

2013

Stare
Babice

8

4

8

14

34

35

31

33

18

58

21

18

51

42

51

47

59

67

48

56

68

Babice
Nowe

1

-

-

1

4

3

4

2

2

9

2

5

2

3

2

6

5

5

10

3

8

Latchorzew

1

-

2

3

4

9

4

11

5

12

10

4

6

11

10

10

15

20

19

17

26

Lubiczów

-

-

-

1

2

-

1

1

1

2

1

-

2

2

-

-

2

3

8

1

3

Blizne Jasińskiego

2

1

1

-

11

10

1

2

3

5

5

7

11

5

5

6

10

13

7

7

25

Blizne Łaszczyń.

-

-

6

3

1

4

5

7

6

16

7

5

2

7

5

8

5

11

7

10

8

Klaudyn

-

2

5

11

10

8

5

14

15

16

11

19

31

19

17

22

28

52

51

23

35

Janów

-

1

-

4

8

2

4

1

-

2

5

5

7

5

7

1

7

12

19

5

4

Kwirynów

4

-

1

4

4

5

5

3

3

4

1

6

5

8

7

10

12

11

8

5

10

Zielonki
Parcela

3

1

4

5

5

4

5

7

6

31

6

5

16

9

7

19

19

24

25

10

14

Zielonki
Wieś

10

14

Lipków

-

1

2

2

7

4

7

10

3

8

3

2

6

9

9

24

12

12

15

12

10

Koczargi
Stare

-

2

-

1

-

2

6

5

2

2

4

2

5

8

4

8

10

6

9

7

5

Koczargi
Nowe

-

-

3

3

2

1

1

-

1

2

-

5

1

5

1

6

2

8

5

5

10

Wojcieszyn

-

2

6

1

4

4

3

5

8

10

10

5

6

6

3

10

10

13

20

10

9

Zalesie

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

2

-

-

-

1

1

1

5

1

0

Wierzbin

1

-

-

-

3

-

-

2

2

1

1

1

1

4

2

2

3

7

16

8

8

Topolin

-

-

-

-

-

2

1

1

-

1

1

2

6

1

3

3

1

6

1

1

1

Borzęcin
Duży

2

1

1

-

5

6

14

24

15

11

13

12

38

19

13

37

29

39

65

20

24

Borzęcin
Mały

-

1

-

-

3

3

1

4

3

3

6

-

3

-

1

2

3

4

3

1

5

Stanisławów

-

-

-

-

-

1

2

1

2

-

1

4

3

2

3

-

2

-

4

3

2

Mariew

-

1

-

-

5

8

3

5

10

3

9

4

2

3

4

10

5

3

4

6

3

Buda Zab.

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

2

1

2

1

0

RAZEM

21

17

33

54

113

113

104

139

107

196

117

113

206

170

154

233

242

318

351

222

292


Tabela nr 4 - Pożary w rozbiciu na miejsce powstania

Obiekty

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

 

'01

 

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

2013

Budynki mieszkalne 

4

5

4

7

8

5

10

9

8

11

9

4

8

8

3

7

9

7

6

9

9

Budynki gospo-
darcze
i stodoły

4

3

3

5

3

5

13

12

3

1

3

2

5

3

2

4

4

2

1

2

3

Altany
i baraki

5

-

4

4

7

12

6

1

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

6

4

 Sterty 

2

1

2

-

3

5

4

2

-

-

9

3

2

2

-

1

2

1

-

-

-

Śmieci, trawy, słoma

 2

 2

 9

 21

 15

 24

34

49

34

 36

 33

 29

 60

 38

 22

33

21

15

36

48

26

Samochody ciężarowe
i osobowe

1

-

-

1

2

8

4

4

1

4

3

-

1

5

5

4

2

7

3

3

3

 Lasy

3

2

2

4

12

17

7

10

2

2

2

2

2

2

3

7

8

-

5

-

-

RAZEM 21 13 24 42 50 76 78 87 48 56 59 40 78 58 35 57 47 33 51 68 45

Tabela nr 5 - Wyjazdy w rozbiciu na miesiące

Miesiąc

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

 

'01

 

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

2013

Styczeń

-

1

1

2

-

2

2

3

8

18

15

5

12

12

14

9

12

25

104

7

14

Luty

3

2

2

-

1

7

3

12

9

11

3

3

5

9

21

4

8

37

25

20

5

Marzec

1

1

1

1

17

17

16

10

12

16

10

10

16

5

14

9

20

48

28

29

8

Kwiecień

-

1

4

20

11

10

15

20

18

11

14

10

26

16

17

13

18

11

17

26

11

Maj

4

-

5

2

12

25

10

25

11

12

14

4

6

15

19

18

24

39

21

16

17

Czerwiec

4

-

3

8

3

10

17

20

7

16

12

14

12

21

11

31

28

57

13

13

102

Lipiec

3

4

3

4

44

14

7

6

18

16

13

21

49

34

9

45

57

15

44

27

27

Sierpień

2

4

8

2

10

12

9

14

10

66

15

18

30

33

23

75

24

17

58

31

48

Wrzesień

1

2

1

3

4

6

11

9

4

9

7

11

25

7

7

18

19

22

13

22

24

Październik

2

1

1

3

3

5

7

11

3

4

4

8

12

8

9

4

16

14

14

7

11

Listopad

2

1

2

3

4

2

3

3

2

12

9

7

9

3

7

4

6

20

8

13

10

Grudzień

-

-

2

6

3

3

4

6

5

5

1

2

4

7

4

3

10

13

6

11

15


opracowanie statystyk: Michał StarnowskiSTRONA GŁÓWNA


© 2005-2015 Ochotnicza Straż Pożarna Stare Babice & firestarmedia
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color