WALNE ZEBRANIE 2015

STRONA GŁÓWNA

WALNE ZEBRANIE - 2015 ROK

7 marca 2015 roku w babickiej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze,
na którym babiccy strażacy podsumowali działalność swojego stowarzyszenia za 2014 rok.

Tegoroczne zebranie odbyło się bez zapraszania władz gminnych, gości i delegacji z innych jednostek,
a samo zebranie zorganizowano "na roboczo", czyli w umundurowaniach koszarowych.
Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Michał Kos (Prezes OSP Stare Babice),
a Sekretarzem druh Łukasz Sawionek (Sekretarz OSP Stare Babice).

Tradycyjnie już przeczytano sprawozdania z działalności OSP za okres sprawozdawczy.
Prezes OSP dh Michał Kos przedstawił sprawozdanie z działalności OSP,
Skarbnik OSP dh Aneta Sulwińska odczytała sprawozdanie finansowe,
a Członek Komisji Rewizyjnej dh Maciej Szuba przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP.
Druhny i Druhowie udzielili również absolutorium Zarządowi OSP za rok 2014.

Oprócz sprawozdania za 2015 roku dużo mówiono również o planach i zamierzeniach na rok bieżący.
Perspektywy rozwoju i działalności straży, to w szczególności budowa nowej strażnicy,
jednak nie zabrakło snucia planów operacyjno-szkoleniowych, ćwiczebnych, sportowych i rocznicowych.
Jak wiadomo w 2016 roku przypada również 100 rocznica powstania Naszego Stowarzyszenia.
Ponadto podczas Walnego Zebrania pewnej modyfikacji uległ skład Zarządu OSP.

Nadmienimy, że bardziej uroczyście obchodzone będą Uroczystości Dnia Strażaka, które zorganizowane zostaną w Naszej Straży 23 maja 2015 roku,
wcześniej jednak babiccy Strażacy będą uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę (26 kwietnia 2015 roku).


dodano: 07.03.2015. zdjęcia i dodał: Michał Starnowski