ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA OSP

MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

ZARZĄD STRAŻY

CZŁONKOWIE OSP

MDP BABICE

NUMER 112

WALNE ZEBRANIA

ĆWICZENIA

HISTORIA STRAŻY

BABICKIE FORUM

KSIĘGA GOŚCI
STATUT OSP (OPP)
STATYSTYKI I WYJAZDY
PRASA O NAS
STATYSTYKI GMINNE
WYJAZDY 2005

WYJAZDY 2006

WYJAZDY 2007

WYJAZDY 2008

WYJAZDY 2009

WYJAZDY 2010

WYJAZDY 2011

WYJAZDY 2012

WYJAZDY 2013

WYJAZDY 2014

WYJAZDY 2015

LINKI
STRONY INNYCH OSP
INNE CIEKAWE STRONY
GALERIA
CZĘSTOCHOWA

90 LAT OSP BABICE

PRZEKAZANIE MANA

RÓŻNE

ARCHIWUM WYDARZEŃ


 

Ranking Stron Po¿arniczych - oddaj swój g³os!
 


ZARZĄD OSP

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 19 marca 2011 roku,
Strażacy OSP Stare Babice spośród swojego grona wybrali do Zarządu OSP 9 strażaków,
a do Komisji Rewizyjnej 3 strażaków.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ukonstytuował się Zarząd OSP.
W trakcie kadencji w Zarządzie nastąpiło kilka zmian.
Poniższy skład Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej jest oczywiście aktualny.

Prezes OSP Michał Kos m.kos@ospbabice.waw.pl
Z-ca Naczelnika OSP
(p.o. Naczelnik)
Gracjan Klimek g.klimek@ospbabice.waw.pl
Wiceprezes OSP Michał Starnowski m.starnowski@ospbabice.waw.pl
Skarbnik OSP Aneta Sulwińska a.sulwinska@ospbabice.waw.pl
Sekretarz OSP Łukasz Sawionek l.sawionek@ospbabice.waw.pl
Gospodarz OSP Marcin Kozerski m.kozerski@ospbabice.pl
Członek Zarządu OSP Andrzej Leszczyński a.leszczynski@ospbabice.waw.pl
Członek Zarządu OSP Michał Kucharski m.kucharski@ospbabice.waw.pl
Członek Zarządu OSP Włodzimierz Sulwiński w.sulwinski@ospbabice.waw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Szuba t.szuba@ospbabice.waw.pl
Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Szuba m.szuba@ospbabice.waw.pl
Członek Komisji Rewizyjnej ---------- -----

© 2005-2015 Ochotnicza Straż Pożarna Stare Babice & firestarmedia
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

 

© 2005-2015 Ochotnicza Straż Pożarna Stare Babice & firestarmedia
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color